Конкурс за достављање предлога годишњег програма у области спорта на подручју ГО Земун за 2023. годину.

ГАЛЕРИЈА

Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта Школа спорта