Конкурс за достављање предлога годишњег програма у области спорта на подручју ГО Земун за 2023. годину.

Предлоге годишњих програма организације у области спорта носиоци годишњих програма достављају Омладинском спортском савезу Земуна од 27.06. до 27.07.2022. године, поштом, на адресу Цетињска бр.22, Земун.